Daj o nás vedieť

Približenie

 +A A - A

Projekty financ. z dotácií.

Kalendár

Žiadna udalosť nie je v kalendári
Februar 2020
pon uto str štv pia sob ned
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29

Futbal

TJ Družstevník Ťapešovo

8.LIGA DOSPELÍ (III.TRIEDA)
 

Výbor TJ  Družstevník Ťapešovo

 

 Jaroslav Žofaj, predseda TJ

Peter Jadroň, podpredseda TJ

Pavol Madleňák, člen

Lukáš Žofaj, člen

Martin Papaj, člen

Rastislav Bugaj, st., vedúci mužstva

 

DHZ Ťapešovo

Reklama

Obec Ťapešovo, Ťapešovo 83, 029 51 Lokca

VYHLÁŠKA

     Oznamujeme občanom tunajšej obce, že v zmysle § 13  zákona SNR o obecnom zariadení 369/1990 Zb. v znení neskorších predpisov  starosta obce

   z v o l a l

  1. zasadnutie Obecného zastupiteľstva v Ťapešove

dňa 10. júna  /piatok/ o 17.00 hod. v zasadačke Obecného úradu v Ťapešove

s týmto   p r o g r a m o m:

  1. Otvorenie
  2. Kontrola uznesení
  3. Voľba návrhovej komisie, overovateľov zápisnice a zapisovateľa
  4. Prejednanie žiadosti
  5. Rôzne
  6. Diskusia
  7. Návrh na uznesenie
  8. Záver

Zasadnutie obecného zastupiteľstva je v zmysle §-u 12 citovaného zákona  v e r e j n é.

Prítomnosť občanov na tomto rokovaní je prípustná.

V Ťapešove, dňa 1.6.2016

 

                                                                                                          Pavol Bugaj
                                                                                                          starosta obce

 vyvesené dňa: 1.6.2016

zverejnené dňa: 1.6.2016