Zber Elektroodpadu v Obci Ťapešovo
sa bude konať dňa 18. mája 2020

Elektroodpadom sú:
chladničky, práčky, sporáky, vysávače, rozhlasové, televízne prijímače, telefóny, počítače, holiace strojčeky a pod.
Uvedený elektroodpad je potrebné vyložiť pred brány rodinných domov do 8. 00 hod. ráno v deň zberu