oznamujeme,

že v termíne od: 9.10.2019 o 7:30:00 do: 9.10.2019 13:30:00

sse logo 2015
bude vo Vašej obci prerušená distribúcia elektriny z dôvodu plánovaných prác na zariadeniach
distribučnej sústavy prevádzkovateľa distribučnej sústavy spoločnosti Stredoslovenská
distribučná, a.s.. Obmedzená distribúcia elektriny bude pre odberné miesta a lokality vo Vašej obci
uvedené v prílohe tohto listu.

 

 čítaj ďalej