Vážení občania dostali sme nasledovnú informáciu. Na internete je webová stránka www.slovenskyvyrobca.sk , na ktorej je možné bezplatne dať vedieť o Vašej úrode ktorú nedokážete využiť vo vlastných domácnostiach. Touto formou môžete túto úrodu ponúknuť na predaj. Táto možnosť pre občanov je bezplatná celoročne

Bližšie informácie Vám poskytne: 

Ing. Róbert Ďurík
obchodný riaditeľ
0905 284 449
www.slovenskyvyrobca.sk