Daj o nás vedieť

Približenie

 +A A - A

Projekty financ. z dotácií.

Kalendár

Žiadna udalosť nie je v kalendári
Maj 2020
pon uto str štv pia sob ned
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31

Futbal

TJ Družstevník Ťapešovo

8.LIGA DOSPELÍ (III.TRIEDA)
 

Výbor TJ  Družstevník Ťapešovo

 

 Jaroslav Žofaj, predseda TJ

Peter Jadroň, podpredseda TJ

Pavol Madleňák, člen

Lukáš Žofaj, člen

Martin Papaj, člen

Rastislav Bugaj, st., vedúci mužstva

 

DHZ Ťapešovo

Reklama

ZhromaždenieUrbarialistov obce Ťapešovo,pozemkového spoločenstva

sa uskutoční dňa 24.marca 2019 o 14.00 hod.

v kultúrnom dome v Ťapešove.

Zhromaždenia sa zúčastňujú len podielnici spoločenstva. Zastupovať vlastníka môže písomne splnomocnený splnomocnenec.
 
Program zhromaždenia:
1. Otvorenie
2. Voľba predsedu rokovania
3. Voľba zapisovateľa, overovateľov, skrutátorov a návrhovej komisie
4. Kontrola uznesení zo zhromaždenia z 25.3.2018 5.
5. Správa o činnosti za rok 2018
6. Plán činnosti za rok 2019
7. Správa o finančnom hospodárení za rok 2018
8. Správa dozornej rady za rok 2018
9. Správa lesného hospodára za rok 2018
10. Zmena stanov podľa novely zákona o pozemkových spoločenstvách
11. Rôzne
12. Diskusia
13. Návrh na uznesenie
14. Záver
Miroslav Hurák
predseda spoločenstva
 
zverejnené na obecnej tabuli dňa 22. februára 2019
Pokiaľ chce podielnik vyplatiť podiely na bankový účet, žiadame oznámiť IBAN na zaslanom tlačive s podpisom do 20. marca 2019 na adresu 029 51 Ťapešovo 83, prípadné podpísané naskenované tlačivo poslať na email obce