Obec Ťapešovo, Ťapešovo 83, 029 51 Lokca


VYHLÁŠKA


Oznamujeme občanom tunajšej obce, že v zmysle § 13 zákona SNR o obecnom zariadení 369/1990 Zb. v znení neskorších predpisov starosta obce

z v o l a l

2. zasadnutie Obecného zastupiteľstva v Ťapešovedňa dňa 27.júna 2018 / v stredu / o 17.00 hod. v zasadačke Obecného úradu v Ťapešove

s týmto programom: čitaj ďalej