Daj o nás vedieť

Približenie

 +A A - A

Projekty financ. z dotácií.

Kalendár

Žiadna udalosť nie je v kalendári
Maj 2020
pon uto str štv pia sob ned
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31

Futbal

TJ Družstevník Ťapešovo

8.LIGA DOSPELÍ (III.TRIEDA)
 

Výbor TJ  Družstevník Ťapešovo

 

 Jaroslav Žofaj, predseda TJ

Peter Jadroň, podpredseda TJ

Pavol Madleňák, člen

Lukáš Žofaj, člen

Martin Papaj, člen

Rastislav Bugaj, st., vedúci mužstva

 

DHZ Ťapešovo

Reklama

Vec

Vyhlásenje času zvýšeného nebezpečenstva vzniku požiaru

Okresné r1ad1teľstvo Hasičského a záchranný zboru  v Námestove  v súlade  s§  4 písm. b) a s

  • 21 písm. a) v nadväznosti na § 2· 1 p ís m . o) zákona č. 314/2001 Z. z. o ochrane pred požiarmi v znení neskorších predpisov a  s  § 2 ods. 1  vyhlášky Ministerstva  vnútra  Slovenskej  repub lik y č. 121 /2002
  1. o požiarnej prevencii v znení neskorších predpisov

VYHLASUJE

ČAS ZVÝŠENÉHO NEBEZPEČENSTVA VZNIKU POŽIARU

 na lesných pozemkoch a v ich ochrannom pásme (50 m od hranice lesného pozemku)

v územnom obvode okresu Námestovo

od 15. júna 2018, 07:00 hod. do odvolania

Celý článok čítaj tu