Daj o nás vedieť

Video obce

Približenie

 +A A - A

Projekty financ. z dotácií.

Kalendár

August 2019
pon uto str štv pia sob ned
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31

Futbal

TJ Družstevník Ťapešovo

8.LIGA DOSPELÍ (III.TRIEDA)
 

Výbor TJ  Družstevník Ťapešovo

 

 Jaroslav Žofaj, predseda TJ

Peter Jadroň, podpredseda TJ

Pavol Madleňák, člen

Lukáš Žofaj, člen

Martin Papaj, člen

Rastislav Bugaj, st., vedúci mužstva

 

DHZ Ťapešovo

Reklama

VYHLÁŠKA

Oznamujeme občanom tunajšej obce, že v zmysle § 13 zákona SNR o obecnom zariadení
369/1990 Zb. v znení neskorších predpisov starosta obce

z v o l a l

2. zasadnutie Obecného zastupiteľstva v Ťapešove

dňa 3. mája 2019 /v piatok/ o 17.00 hod. v zasadačke Obecného úradu v Ťapešove

s týmto p r o g r a m o m:


1 . Otvorenie
2. Kontrola uznesení
3. Voľba návrhovej komisie, overovateľov zápisnice a zapisovateľa
4. Prejednanie žiadosti
5. Rôzne
6. Diskusia
7. Návrh na uznesenie
8. Záver

Zasadnutie obecného zastupiteľstva je v zmysle §-u 12 citovaného zákona v e r e j n é.
Prítomnosť občanov na tomto rokovaní je prípustná.

V Ťapešove, dňa 23.4.2019

v.r.
Pavol Bugaj
starosta obce

Podnikatelia

 

Partnerske inštitúcie

NATUR-PACK

200 x 200

Nehádžme všetko do jedného vreca“